L’Ecomuseu Farinera renova de nou el Distintiu de Qualitat Ambiental

El distintiu de garantia de qualitat ambiental que otorga la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat,  és un sistema d'etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes que tenen una qualitat ambiental que va més enllà de l'establerta per la normativa vigent.

  • Fotografia interior museu
22 de febrer de 2023

En la categoria d’equipaments culturals, el distintiu té com a principal finalitat promoure i reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments culturals. Es tracta de minimitzar els impactes ambientals i fomentar el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la normativa vigent i facilitar als responsables i gestors d’aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin conèixer l’estat del seu equipament i millorar-ne la gestió.

Els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals s’estructuren en nou apartats, amb criteris d’obligat compliment i criteris opcionals:  estalvi  i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient d’espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i finalment informació i educació ambiental.

L’Ecomuseu Farinera va rebre aquesta certificació el 2015, que ha estat renovada per segona vegada, reconeixent-ne la feina feta en matèria d’ecoeficiència i sostenibilitat tant en la planificació, projecció i gestió del museu; com en el manteniment i millora.

En aquesta ocasió, les tasques de promoció i suport a la renovació han estat realitzades per ECOGESA, empresa contractada per la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic per donar suport en el procediment a totes aquelles empreses i entitats que disposen del Distintiu i desitjaven renovar-lo.