El farcell de la Postguerra. Quan la gana aguditza l'enginy

Del 7 de novembre de 2020 al 19 de gener 2021

L’exposició mostra com es va alimentar la població des de la fi de la Guerra Civil fins a la fi de l’autarquia, l’any 1951: l'auxili social, l'estraperlo, les cartilles de racionament, l'economia domèstica, etc.

La mostra vol retre un homenatge a totes aquelles famílies que van viure una de les etapes més dures i llargues del nostre país. Els tres anys de guerra havien deixat una economia totalment desorganitzada; una vegada acabada la guerra comença un període de recuperació aprofitant les possibilitats que donava una mà d’obra extremadament barata
i sense cap possibilitat de protestar per les miserables condicions de vida i treball.

Amb aquestes condicions precàries hi havia molta gent que no tenia accés als aliments que proporcionava
l’estraperlo, el comerç il·legal que abastava de productes el mercat negre. Mentre els preus oficials corresponien
als cupons adjudicats a les famílies i que eren insuficients, es podien comprar majors quantitats i altres productes de manera il·legal.

La mostra és la continuació cronològica de l’exposició Menús de Guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència.

Preu:
Entrada gratuïta
Organiza:
Caixa de Sabadell, Ecomuseu Farinera i Ajuntament de Castelló d’Empúries
Horari:
de dijous a diumenge de 10 a 14 i 16.30 a 19 h.