La Farinera de Castelló d’Empúries és una de fàbrica de farina d‘inicis del s. XX, convertida en un museu, que conserva in situ tota la maquinaria pròpia del procés industrial de transformació del blat en farina.

La institució

Fotografia de Manel Puig de la façana Ecomuseu Farinera
 • La institució

  L’edifici de la Farinera, juntament amb el rec, fou adquirit al 1995 per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per tal de convertir-lo en un Ecomuseu, que va obrir les seves portes al públic l’any 1998. 

  El museu està inscrit al Registre de Museus de Catalunya, el que fa palesa la seva qualitat i excel·lència. Des del 2010 és un dels museus secció del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, del qual forma part des del moment de la seva adquisició. També forma part de la Xarxa Territorial de Museus de Comarques de Girona i de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

 • Missió de l’Ecomuseu Farinera

  L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries té per missió mostrar com la capacitat d’innovació tecnològica de l’ésser humà actua com a motor per al canvi social i quin impacte té en l’entorn. A partir de la conservació, la recerca i la difusió de la seva col•lecció, el museu vol sensibilitzar la ciutadania en el valor del patrimoni industrial fariner i natural, i contribuir a la construcció d’una societat més sostenible i més implicada en el teixit cultural.

 • Visió de l'Ecomuseu Farinera

  La visió del museu s’expressa en quatre dimensions:

  • Lideratge en el seu àmbit temàtic i en la sensibilització en patrimoni natural: l'Ecomuseu Farinera té voluntat de lideratge en l’àmbit de la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni vinculat a la indústria farinera de Catalunya. Així mateix, proposa un espai de vincle amb els agents que treballen en el medi ambient de l'entorn per a la promoció, la difusió i la sensibilització en la necessitat de preservar el patrimoni natural i fomentar uns hàbits de vida més responsables.

  • Cooperació amb el territori: l'Ecomuseu Farinera vol jugar un paper impulsor en la construcció de col•laboracions amb altres agents de l'entorn territorial i de l'àmbit temàtic, entre d'altres, per a l’increment de la capacitat d'actuació, la significació i la interpel•lació de la ciutadania, alhora que manté el compromís amb les xarxes existents. D'aquesta manera, vol aconseguir projectar el museu més enllà del seu nucli d'influència.

  • Implicació de la ciutadania en la construcció del museu: l'Ecomuseu Farinera estableix sinergies amb la ciutadania des d'una perspectiva inclusiva (cultural, social, funcional), com a equipament cultural de proximitat i participatiu per donar resposta als interessos i les inquietuds de les persones. D’aquesta manera, cerca la significativitat a través de la seva acció cultural, amb la voluntat de connectar la realitat de la ciutadania amb el relat del museu, tot generant una experiència suggestiva que assoleixi l'enriquiment de les persones.
   

 • Valors de l'Ecomuseu Farinera

  Els principis que configuren l’activitat del museu són els següents:

  • Sostenibilitat: l'Ecomuseu-Farinera aposta per la cultura sostenible com a base per a la construcció d'una societat amb uns hàbits responsables d'interacció amb el medi, d'ús dels recursos naturals, de cura de la persona i de consum.

  • Compromís amb la inclusió social: l'Ecomuseu-Farinera reconeix el seu paper en la construcció de la cohesió social local i de foment de la participació cultural de tots els col•lectius.

  • Equitat de gènere: l'Ecomuseu-Farinera assumeix la necessitat de treballar, també des de la cultura, en l'equitat per assolir la igualtat de gènere en la nostra societat.

  • Foment de la reflexió i el debat: l'Ecomuseu-Farinera identifica, com a un dels pilars de la funció social del patrimoni, generar processos de reflexió sobre el món actual a partir de tot allò que ens explica la història i el patrimoni cultural i natural.

  • Responsabilitat: l'Ecomuseu Farinera actua amb responsabilitat envers la seva funció com a equipament públic, té un ferm compromís en el camp de la transparència, de l'accessibilitat tan social com funcional i en la normalització de la llengua catalana.
   

Un patrimoni singular

Fotografia Jordi Cassú sala plansichters

Conservem un patrimoni industrial, format per la maquinària de la fàbrica de farines de finals del s. XIX, testimoni d’una activitat que s’hi desenvolupa des de l’època medieval.

I també un patrimoni natural, el Rec del Molí, un canal d’aigua d’origen medieval que neix a la resclosa de Vilanova de la Muga.

Museu portes endins

Fotografia antics treballadors entrant blat
 • La suma d’esforços

  L’any 2022 se celebrarà el 25è aniversari de constitució de l’ens autònom Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries. Al llarg d’aquests anys, el projecte s’ha anat fent realitat. Les diverses fases de rehabilitació arquitectònica han anat recuperant per a l’ús públic les antigues instal·lacions industrials, ara convertides en museu que fa reviure la història recent de la nostra vila i del nostre país, donant a conèixer la evolució de la indústria farinera a Catalunya.

  Òbviament això és fruit d’una munió d’esforços. El més important, el del nostre municipi, que ha apostat pel projecte de la Farinera i l’ha fet realitat. També els de les institucions i administracions que hi han donat suport i han aportat finançament (Fons Europeus de Desenvolupament Regional, Diputació de Girona, Fundació La Caixa, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ...). I, evidentment, de la feina que es fa portes endins, la menys visible de totes. Una feina que ha comptat també amb el suport de moltes persones —algunes de les quals, malauradament, ja no són entre nosaltres— i també d’algunes empreses.

  Avui, l’Ecomuseu Farinera és un referent en la museïtzació del patrimoni industrial fariner, en el que hem estat pioners, i hem realitzat assessoraments vinculats a la temàtica industrial de diferents llocs de Catalunya, de l’Estat espanyol i, fins i tot, de la Catalunya Nord.

 • L’equip

  Carme Gilabert i Valldeperez
  Directora - gerent de l’ens.
  Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  Màster en Gestió del Patrimoni Històrico-Arqueològic per la Universitat de Barcelona.
  Màster en Museologia i gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona.
  direccio@ecomuseu-farinera.org

  Núria Roura i Armangué
  Adjunta a direcció: Tasques de conservació, difusió, servei educatiu i xarxes socials.
  Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Girona.
  Màster en Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Girona.
  activitats@ecomuseu-farinera.org
  documentacio@ecomuseu-farinera.org 
  firapa@ecomuseu-farinera.org

  Assumpta Amat i Gómez
  Conserge del museu i monitora del servei educatiu.
  informacio@ecomuseu-farinera.org
  visites@ecomuseu-farinera.org

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Fotografia Centre de Documentació
 • Presentació

  En aplicació del pla de contingència del museu davant de la pandèmia de la COVID-19, el centre de documentació està tancat al públic. Podeu sol·licitar l’accés al fons de manera telemàtica. 

 • El fons documental

  El fons consultable està integrat per la documentació de l’antiga Farinera de Castelló d’Empúries i del fons d’altres fàbriques que ens han donat, entre d’altres, catàlegs, fulletons de proveïdors, dibuixos tècnics, llibres i revistes especialitzades.

  També consta de publicacions actuals, fruit de l’adquisició o de l’intercanvi amb altres entitats patrimonials.

 • El fons fotogràfic

  Aquest any 2020, a través del Pla Nacional de Fotografia del Departament de Cultura, hem rebut la sèrie fotogràfica La Farinera, 1994, obra del fotògraf F. Guillamet.

  Cal que envieu la sol·licitud a documentacio@ecomuseu-farinera.org o a través del telèfon 972 25 05 12.
   

LA COL·LECCIÓ

Fotografia planta baixa exposició permament
 • Presentació

  Una de les principals funcions del museu és la conservació del patrimoni de la farinera, formada per la maquinària pròpia del procés industrial, objectes de molineria, laboratori i oficina. I també eines del camp i de diversos oficis, majoritàriament provinents de donacions.

  Aquestes donacions ha permès ampliar el fons del museu i conservar els testimoniatges d’objectes i documents tècnics que tenen a veure amb l’evolució de la indústria farinera a Catalunya. En la mesura que el discurs i l’activitat del museu ho permeten, aquets objectes s’incorporen al seu discurs museístic, prèvia consolidació i restauració, si és necessari. 
   

 • Objecte d'interès per al museu

  Aquell que constitueix un testimoni de: 

  • Objectes de la producció de farina, del conreu del blat i de la transformació del producte al llarg de la història.
  • Objectes del procés productiu fariner. 
  • Objectes de laboratori relacionats amb les analítiques de blat i de la farina. 
  • Objectes vinculats amb la transformació dels productes acabats. 
  • Senyalització pròpia de la fàbrica. 
  • Temàtica: Energia. 
  • Elements vinculats a l'entorn natural i rural de la Farinera.
  • Elements vinculats al territori de l'ecomuseu.
  • Tradicions, oficis, gents....

  Si voleu fer una donació al museu, podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 972 25 05 12 o del correu electrònic informacio@ecomuseu-farinera.org.
   

La botigueta del molí

Fotografia interior Botigueta del Molí
 • Presentació

  La Botigueta del Molí està situada als antics magatzems de la Farinera, just al costat de l’espai de la recepció.

  La Botigueta del Molí ofereix una acurada i àmplia oferta de productes vinculats al món de la farina, el blat i el pa: des de productes alimentaris, tèxtils i de cosmètica fins a elements de papereria, llibres...
   

 • Comandes

  Si voleu fer alguna comanda, truqueu al 972 25 05 12 o envieu un correu electrònic a botiga@ecomuseu-farinera.org

 • Productes
  • Productes exclusius de l’Ecomuseu-Farinera.
  • Papereria.
  • Tèxtil.
  • Alimentació: cervesa de blat, arròs, anxoves, mel ecològica, garnatxa i oli de l'Empordà.
  • Cosmètica.
  • Artesania artística.
  • Productes del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
  • Quaderns de didàctica i de difusió del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
  • Llibreria. 
  • Volums de la Biblioteca d’Història Rural de les comarques gironines, editat per la Universitat de Girona.
  • Llibreria infantil. 

TREBALL EN XARXA

Sistema Territorial mNACTEC

El Sistema Territorial  del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  està format per 25 museus, que estesos pel territori català, expliquen la industrialització a Catalunya com l’esdeveniment històric més importants del nostre país.

Cada un dels museus, singular respecte als altres, explica una part del territori, una temàtica o un aspecte de la industrialització, tenint en compte tant els aspectes tècnics, com els socials i culturals.

Un dels seus principals objectius és la preservació in situ del patrimoni industrial.

Xarxa de Museus de Comarques de Girona

Des del moment de la seva constitució, el 2015, el museu forma part d’aquesta xarxa integrada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els vint-i-sis museus registrats que la conformen. La Xarxa té l’objectiu de treballar de manera mancomunada, tot cooperant i promovent polítiques museístiques coordinades.
 

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

El Sistema Territorial  del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  està format per 25 museus, que estesos pel territori català, expliquen la industrialització a Catalunya com l’esdeveniment històric més importants del nostre país.

Cada un dels museus, singular respecte als altres, explica una part del territori, una temàtica o un aspecte de la industrialització, tenint en compte tant els aspectes tècnics, com els socials i culturals.

Un dels seus principals objectius és la preservació in situ del patrimoni industrial.

ENOTUM

Notificacions i altres comunicacions electròniques

Factura electrònica

Perfil Contractant

Perfil del contractant

Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental

 • Més informació  Des de 2015, el museu dipossa del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, un sistema d'etiquetatge ecològic que es va crear a través del Decret 316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya. És un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades propietats o característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient.

  Quins són els seus objectius?

  • Promoure el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes i de serveis que afavoreixen la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels subproductes, les matèries i les substàncies que contenen, i també dels que suposen un estalvi de recursos, especialment d'energia i aigua.
  • Proporcionar als usuaris i als consumidors una informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i dels serveis que els orienti en les seves decisions d'ús o de compra. És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental.

  Aquest distintiu es renova cada 3 anys.

  Què fa el museu per ser més sostenible ?

  • Energia: disposem de detectors de presència als banys i en espais expositius, el 85% de les nostres lluminàries són làmpades eficients, aprofitament de la llum natural, més del 50% dels tancaments exteriors tenen doble vidres.
  • Optimitzar recursos: les aixetes i les cisternes tenen dispositius d’estalvi amb cabal regula.
  • Es realitza recollida selectiva de residus.
  • Es segueix una política de desmaterialització de la comunicació, prevenció de residus i optimització de recursos.
  • Compra de material amb etiqueta ecològica.
  • Ús de mobiliari modular que permet optimitzar els usos de diversos espais i fer-los polivalents.
  • Programació d’activitats de sensibilització en la necessitat de preservar el patrimoni natural i fomentar uns hàbits de vida més responsables.
  • Promoció de la formació en matèria de sostenibilitat.

Contacta'ns

C/ Sant Francesc, 5-7 17486

Castelló d'Empúries, Alt Empordà

+ 34 972 25 05 12 

informacio@ecomuseu-farinera.org